‘In een humanitaire crisis zijn kinderen extra kwetsbaar voor uitbuiting’
In deze landen hebben we in 2023 noodhulp geboden

De Oekraïense Anna (17) woont op dit moment in een veilige opvang voor kinderen in Roemenië en deed mee aan het Terre des Hommes-project Children telling Stories. ‘Deze plek doet me denken aan een park in mijn stad, Bilhorod-Dnistrovskyi. Ik wandelde er vaak met mijn vriendin Olya. We hingen daar vaak rond met andere vrienden van het internaat. Er was een busstation en een koffieshop waar we op de Playstation speelden.’ Later, toen Anna al gevlucht was, is in het park een raket terechtgekomen. Gedurende het project konden Anna en de andere kinderen met hulpverleners praten over wat dit met hen deed.

'Deze plek doet mij denken aan een park in mijn stad'

Scan dan deze QR-code met uw mobiel of maak uw bijdrage over op banknr. NL10 INGB 0000 2525 25 t.n.v. Stichting Terre des Hommes Nederland o.v.v. noodhulp. Alvast heel hartelijk bedankt!

Wilt u een extra gift doen aan kinderen in nood?

‘Tijdens een ramp verdwijnen de vaste, veilige ankers voor een kind'
Demelash Deghebo, noodhulpcoördinator
Terre des Hommes.

Noodhulp

Generaties kinderen groeien op in een crisis
Volgens Demelash duurt een crisis gemiddeld negen jaar. Hulp in een humanitaire crisis is naast een vaak lange dan ook kostbare zaak. Voor een grote, specifieke ramp of gebeurtenis wordt er in Nederland met behulp van het publiek regelmatig geld ingezameld, dat gebeurt via Giro555, de samenwerkende hulporganisaties waarvan Terre des Hommes deel uitmaakt. Denk bijvoorbeeld aan de inzamelingsactie voor Oekraïne. Een minder bekende geldstroom gaat via het samenwerkingsverband Dutch Relief Alliance en wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid. Dankzij deze steun zijn onze noodhulpprojecten in Libië en Gaza mogelijk.

Terre des Hommes heeft zelf ook een speciale "crisis-pot” achter de hand waarmee - bij een humanitaire ramp - snel gehandeld kan worden om de meest kwetsbare kinderen bescherming en andere hulp te bieden. En daarbij is natuurlijk de trouwe steun en betrokkenheid van de donateurs onmisbaar, laat Demelash weten.

Wereldwijd actief in noodsituaties
Op dit moment biedt Terre des Hommes in meerdere landen noodhulp, waaronder Afghanistan, Syrië, Ethiopië, Libië en Gaza. Maar ook in Oekraïne en de omringende landen. Daarin staat altijd de hulp aan kinderen centraal. Want juist in tijden van een humanitaire crisis, zijn volgens Demelash de natuurlijke veilige ankers van een kind aangetast: ‘Kinderen zijn een vader of moeder verloren, ouders verliezen hun inkomen, kinderen hebben geen huis meer en kunnen niet naar school. Dit zijn allemaal elementen die een kind beschermen tegen uitbuiting. De kans dat zo’n kind wordt blootgesteld aan bijvoorbeeld seksuele uitbuiting of kinderarbeid, is dan vele malen groter. Want er moet toch brood op de plank komen.’ Omdat elk land en elk project maatwerk is, wordt er samen met de kinderen en hun families gekeken waar behoefte aan is. Dat kan schoon drinkwater zijn, maar ook veilige plekken om onderwijs te krijgen en te spelen, of toegang tot psychosociale en medische hulp. Om zo effectief mogelijk te zijn, is samenwerken met andere organisaties vanzelfsprekend. Elke organisatie heeft haar eigen specialiteit en door krachten te bundelen bieden we de beste hulp.

kwestie de hulp ook willen, omdat ze bijvoorbeeld zelf niet de middelen hebben om de crisis aan te pakken. Natuurlijk kijken we ook in welke mate kinderen hulp nodig hebben en of wij wel de juiste organisatie zijn om aan die vraag te voldoen.’

Terre des Hommes zet zich - naast de bestrijding van kinderarbeid en seksuele uitbuiting - actief in voor noodhulp. Dit is hulp die vrijwel direct na een humanitaire ramp, zoals een aardbeving, geboden kan worden. De ernst van de gebeurtenis is dan zo groot dat een land of regio de eigen bevolking niet meer kan helpen zonder de steun van buitenstaanders.

Noodhulp voor 150 miljoen kinderen
Deze hulp is onmisbaar, ook in 2024. De verwachting is dat circa 300 miljoen mensen wereldwijd noodhulp nodig hebben. De helft hiervan zijn kinderen! Het is onmogelijk om als organisatie dit schrikbarende aantal mensen bij te staan. Hoe bepaal je dan waar je je energie, tijd én middelen insteekt? Dit vraagstuk is dagelijkse kost voor Demelash Deghebo. Als noodhulpcoördinator bepaalt hij mede waar er namens Terre des Hommes noodhulpprojecten worden opgestart.

‘Noodsituaties, of het nu gaat om conflicten of klimaatgerelateerde rampen, kunnen zich overal ter wereld voordoen. Maar dat betekent niet dat de impact op de bevolking of de behoefte aan hulp overal hetzelfde is. Bijvoorbeeld: een dijkdoorbraak heeft in Nederland doorgaans niet dezelfde desastreuze gevolgen als een dijkdoorbraak in Bangladesh. Vervolgens moet het land in

Libië
In 2023 trok storm Daniël over Libië, met als gevolg dat er een groot gebied onder water kwam te staan. Door de overstroming verloren mensen huis en haard. We geven psychosociale hulp aan kinderen en we zorgen voor schoon drinkwater om ziekten te voorkomen.

Gaza
Ook voor het uitbreken van het recente geweld, was er in Gaza sprake van een humanitaire crisis: 80 procent van de bevolking was afhankelijk van noodhulp. De huidige oorlogssituatie heeft het leven van de inwoners nog complexer gemaakt, mede omdat minstens de helft van de infrastructuur is vernietigd, van scholen, wegen, tot ziekenhuizen. Samen met een lokale partner bieden we bescherming en medische zorg aan kinderen, zwangere vrouwen, jonge moeders en mensen met een beperking.

Oekraïne
We bieden met name hulp aan kinderen en ouders (meestal moeders) die naar omringende landen zijn gevlucht om te ontsnappen aan het oorlogsgeweld. We werken met partnerorganisaties samen en zorgen onder meer voor toegang tot onderwijs, medische en psychosociale zorg en hulp aan ouders om werk te vinden. Ook is er een speciale kindertelefoon die kinderen kunnen bellen wanneer ze het moeilijk hebben. Daarnaast zijn er creatieve projecten, zoals Children Telling Stories waarbij gevluchte kinderen via fotografie en hun persoonlijke verhaal de oorlog een plek geven.

Van Libië tot Oekraïne en van Gaza tot Ethiopië, overal ter wereld worden mensen getroffen door oorlogsgeweld of natuurrampen. Terre des Hommes biedt noodhulp om allereerst de meest kwetsbaren te helpen: de kinderen. Want in deze omstandigheden zijn zij een makkelijk slachtoffer voor uitbuiting en misbruik.

‘In een humanitaire crisis zijn kinderen extra kwetsbaar voor uitbuiting’

Generaties kinderen groeien op in een crisis
Volgens Demelash duurt een crisis gemiddeld negen jaar. Hulp in een humanitaire crisis is naast een vaak lange dan ook kostbare zaak. Voor een grote, specifieke ramp of gebeurtenis wordt er in Nederland met behulp van het publiek regelmatig geld ingezameld, dat gebeurt via Giro555, de samenwerkende hulporganisaties waarvan Terre des Hommes deel uitmaakt. Denk bijvoorbeeld aan de inzamelingsactie voor Oekraïne. Een minder bekende geldstroom gaat via het samenwerkingsverband Dutch Relief Alliance en wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid. Dankzij deze steun zijn onze noodhulpprojecten in Libië en Gaza mogelijk.

Terre des Hommes heeft zelf ook een speciale "crisis-pot” achter de hand waarmee - bij een humanitaire ramp - snel gehandeld kan worden om de meest kwetsbare kinderen bescherming en andere hulp te bieden. En daarbij is natuurlijk de trouwe steun en betrokkenheid van de donateurs onmisbaar, laat Demelash weten.

In deze landen hebben we in 2023 noodhulp geboden

Wereldwijd actief in noodsituaties
Op dit moment biedt Terre des Hommes in meerdere landen noodhulp, waaronder Afghanistan, Syrië, Ethiopië, Libië en Gaza. Maar ook in Oekraïne en de omringende landen. Daarin staat altijd de hulp aan kinderen centraal. Want juist in tijden van een humanitaire crisis, zijn volgens Demelash de natuurlijke veilige ankers van een kind aangetast: ‘Kinderen zijn een vader of moeder verloren, ouders verliezen hun inkomen, kinderen hebben geen huis meer en kunnen niet naar school. Dit zijn allemaal elementen die een kind beschermen tegen uitbuiting. De kans dat zo’n kind wordt blootgesteld aan bijvoorbeeld seksuele uitbuiting of kinderarbeid, is dan vele malen groter. Want er moet toch brood op de plank komen.’ Omdat elk land en elk project maatwerk is, wordt er samen met de kinderen en hun families gekeken waar behoefte aan is. Dat kan schoon drinkwater zijn, maar ook veilige plekken om onderwijs te krijgen en te spelen, of toegang tot psychosociale en medische hulp. Om zo effectief mogelijk te zijn, is samenwerken met andere organisaties vanzelfsprekend. Elke organisatie heeft haar eigen specialiteit en door krachten te bundelen bieden we de beste hulp.

Scan dan deze QR-code met uw mobiel of maak uw bijdrage over op banknr. NL10 INGB 0000 2525 25 t.n.v. Stichting Terre des Hommes Nederland o.v.v. noodhulp. Alvast heel hartelijk bedankt!

Wilt u een extra gift doen aan kinderen in nood?

‘Tijdens een ramp verdwijnen de vaste, veilige ankers voor een kind'
Demelash Deghebo, noodhulp-coördinator Terre des Hommes

De Oekraïense Anna (17) woont op dit moment in een veilige opvang voor kinderen in Roemenië en deed mee aan het Terre des Hommes-project Children telling Stories. ‘Deze plek doet me denken aan een park in mijn stad, Bilhorod-Dnistrovskyi. Ik wandelde er vaak met mijn vriendin Olya. We hingen daar vaak rond met andere vrienden van het internaat. Er was een busstation en een koffieshop waar we op de Playstation speelden.’ Later, toen Anna al gevlucht was, is in het park een raket terechtgekomen. Gedurende het project konden Anna en de andere kinderen met hulpverleners praten over wat dit met hen deed.

'Deze plek doet mij denken aan een park in mijn stad'

Libië
In 2023 trok storm Daniël over Libië, met als gevolg dat er een groot gebied onder water kwam te staan. Door de overstroming verloren mensen huis en haard. We geven psychosociale hulp aan kinderen en we zorgen voor schoon drinkwater om ziekten te voorkomen.

Gaza
Ook voor het uitbreken van het recente geweld, was er in Gaza sprake van een humanitaire crisis: 80 procent van de bevolking was afhankelijk van noodhulp. De huidige oorlogssituatie heeft het leven van de inwoners nog complexer gemaakt, mede omdat minstens de helft van de infrastructuur is vernietigd, van scholen, wegen, tot ziekenhuizen. Samen met een lokale partner bieden we bescherming en medische zorg aan kinderen, zwangere vrouwen, jonge moeders en mensen met een beperking.

Oekraïne
We bieden met name hulp aan kinderen en ouders (meestal moeders) die naar omringende landen zijn gevlucht om te ontsnappen aan het oorlogsgeweld. We werken met partnerorganisaties samen en zorgen onder meer voor toegang tot onderwijs, medische en psychosociale zorg en hulp aan ouders om werk te vinden. Ook is er een speciale kindertelefoon die kinderen kunnen bellen wanneer ze het moeilijk hebben. Daarnaast zijn er creatieve projecten, zoals Children Telling Stories waarbij gevluchte kinderen via fotografie en hun persoonlijke verhaal de oorlog een plek geven.

Terre des Hommes zet zich - naast de bestrijding van kinderarbeid en seksuele uitbuiting - actief in voor noodhulp. Dit is hulp die vrijwel direct na een humanitaire ramp, zoals een aardbeving, geboden kan worden. De ernst van de gebeurtenis is dan zo groot dat een land of regio de eigen bevolking niet meer kan helpen zonder de steun van buitenstaanders.

Noodhulp voor 150 miljoen kinderen
Deze hulp is onmisbaar, ook in 2024. De verwachting is dat circa 300 miljoen mensen wereldwijd noodhulp nodig hebben. De helft hiervan zijn kinderen! Het is onmogelijk om als organisatie dit schrikbarende aantal mensen bij te staan. Hoe bepaal je dan waar je je energie, tijd én middelen insteekt? Dit vraagstuk is dagelijkse kost voor Demelash Deghebo. Als noodhulpcoördinator bepaalt hij mede waar er namens Terre des Hommes noodhulpprojecten worden opgestart.

‘Noodsituaties, of het nu gaat om conflicten of klimaatgerelateerde rampen, kunnen zich overal ter wereld voordoen. Maar dat betekent niet dat de impact op de bevolking of de behoefte aan hulp overal hetzelfde is. Bijvoorbeeld: een dijkdoorbraak heeft in Nederland doorgaans niet dezelfde desastreuze gevolgen als een dijkdoorbraak in Bangladesh. Vervolgens moet het land in

Van Libië tot Oekraïne en van Gaza tot Ethiopië, overal ter wereld worden mensen getroffen door oorlogsgeweld of natuurrampen. Terre des Hommes biedt noodhulp om allereerst de meest kwetsbaren te helpen: de kinderen. Want in deze omstandigheden zijn zij een makkelijk slachtoffer voor uitbuiting en misbruik.

kwestie de hulp ook willen, omdat ze bijvoorbeeld zelf niet de middelen hebben om de crisis aan te pakken. Natuurlijk kijken we ook in welke mate kinderen hulp nodig hebben en of wij wel de juiste organisatie zijn om aan die vraag te voldoen.’

Noodhulp

Terre des Hommes

Samen tegen uitbuiting van kinderen.
Volledig scherm