Kinderen vormen het hart van ons werk

SCROL - Safety for Children and their Rights OnLine - heeft als doel online seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan. Het 3-jarige programma is in 2022 gestart en illustreert hoe onze nieuwe strategie ‘Listen Up!’ er in de praktijk uitziet.

Kinderen spelen een belangrijke rol bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het programma. Zo zijn zij voorvechters voor verandering bij hun leeftijdsgenoten, gemeenschappen en beleidsmakers in Kenia, Nepal, Cambodja en de Filipijnen. Onlangs hebben Cambodjaanse jongeren meegedaan aan een creatieve workshop waarin zij oorzaken van online seksuele uitbuiting hebben aangekaart en oplossingen hebben aangedragen. Ook hebben zij concrete ideeën gegeven over veiligheid op sociale media voor 'Safe Online World for Girls', een nieuwe publiekscampagne gericht op schoolgaande meisjes.

SCROL wordt gefinancierd door onze partner Nationale Postcode Loterij.

Kinderen actief betrokken bij SCROL-programma

‘De impact die we hebben op kinderen en de samenleving moeten blijvend zijn om een duurzaam verschil te maken',
zegt een tienermeisje uit Kenia in het onderzoek Your Views on the Future Survey 2022.

‘Kinderen centraal stellen betekent het zelfvertrouwen van kinderen vergroten zodat ze hun stem kunnen laten horen tegen onrechtvaardigheden’,
zegt een Indiase jongen in het onderzoek Your Views on the Future 2022.

LISTEN UP!

3

2

1

De zwaarste vormen van kinderarbeid

Seksuele uitbuiting van kinderen

Bescherming van kinderen tegen uitbuiting in noodhulpsituaties

Opgroeien in veiligheid 
Als kinderrechtenorganisatie strijden wij al sinds de jaren zestig vol overtuiging tegen kinderuitbuiting. Wij geloven dat een veilige, vrije kindertijd de basis vormt voor een gelukkig leven waarin je optimaal tot bloei kunt komen. Daarom moet ieder kind gewoon kind kunnen zijn. Niemand zou kinderen kwaad mogen doen of van kinderen mogen profiteren. En geen enkel kind zou gedwongen mogen worden tot vroegtijdige volwassenheid.

Krachtig ingrijpen
Kinderuitbuiting vraagt in alle gevallen om krachtig ingrijpen. Samen met kinderen en alle betrokken partijen ontwikkelen wij programma's waarvan we zeker weten dat ze werken. Want daarmee helpen we kinderuitbuiting sneller de wereld uit. Daarbij laten alle medewerkers van Terre des Hommes wereldwijd zich leiden door een aangescherpte visie en missie:

 • Onze visie is dat kinderen kunnen floreren in een wereld zonder uitbuiting;

 • Onze missie is kinderen beschermen door kinderuitbuiting te voorkomen en te stoppen en hen in staat te stellen hun stem te laten gelden.

Samen met deze missie en visie vormen onze kernwaarden het kompas in ons werk voor een betere wereld voor kinderen: mensgericht, moedig, verantwoordelijk en speels.

Onze nieuwe focus: empowerment van kinderen
De tweede meest opvallende nieuwe focus in onze strategie ligt met nadruk op het genereren van meer zeggenschap voor kinderen. Hun betrokkenheid bij ons werk (zie kader SCROL) is iets wat we altijd al belangrijk vinden. Maar we zijn ons ervan bewust dat het onze verantwoordelijkheid is om kinderen nog beter te faciliteren en te ondersteunen bij het zich uitspreken en meebeslissen over zaken die hen aangaan. En ook om kinderen en jongeren de kans te geven een voortrekkersrol op zich te nemen om de gewenste veranderingen te realiseren.

Kinderarbeid, seksuele uitbuiting, kinderuitbuiting in noodsituaties en ander onrecht… Miljoenen kinderen zijn hier het slachtoffer van, overal ter wereld. Daarnaast zijn er heel veel kinderen die door hun kwetsbaarheid een groot risico lopen om slachtoffer te worden. De urgentie is hoog: miljoenen kinderen lopen gevaar.

Mede dankzij de steun van de vele donateurs hebben we al heel veel kinderen uit uitbuitingssituaties gehaald en hebben we kunnen voorkomen dat kinderen slachtoffer zijn geworden. Maar vele kinderen hebben nog hulp nodig. Daarom hebben we onze aanpak aangescherpt om zo effectief mogelijk hulp te bieden.

De meest opvallende verandering in onze werkwijze is dat we ons nog meer gaan focussen op de volgende drie thema’s:


Door onze energie en financiële middelen zo effectief mogelijk in te zetten bereiken wij de grootste impact voor kinderen. 

Samen voor een betere toekomst
Kinderen staan centraal in alles wat we doen. We versterken en verbinden iedereen die een eind wil maken aan kinderuitbuiting. En we geven ieder kind een stem. Zo werken we aan duurzame veranderingen. Maar dat kunnen we niet alleen. De steun van onze trouwe donateurs is onmisbaar voor een goede en veilige toekomst voor kinderen wereldwijd.

Duurzame impact via systeemverandering
Met de steun van onze donateurs zetten we kinderen en gemeenschappen in hun kracht. Op die manier willen we een katalysator zijn voor systeemverandering die de onderliggende oorzaken van kinderuitbuiting aanpakt. Hiervoor betrekken we iedereen en alle instanties rondom een kind. Zoals overheden, bedrijven en andere organisaties. Het gaat om meer dan alleen het helpen van een enkel kind: Terre des Hommes wil álle kinderen en de mensen om hen heen betrekken bij de oplossing. We laten kinderen zien dat zij een stem hebben en die mogen gebruiken om bij te dragen aan duurzame verandering in hun eigen gemeenschap.

Het is onze ambitie om een katalysator te worden voor verandering. Dit doen we door:

 • Luisteren naar degenen die ertoe doen – We zorgen ervoor dat kinderen zelf deel uitmaken van oplossingen voor kinderen;

 • Gezamenlijke acties opzetten - We zetten lokale en wereldwijde partnerschappen, coalities en netwerken op voor gezamenlijke acties. Wij geloven in samenwerken voor duurzame oplossingen;

 • Kennis delen - We baseren ons werk op data, bewijs, ervaring en geleerde lessen. We delen wat we leren en verspreiden zo kennis;

 • Lobbyen bij leiders, overheden en instanties die het systeem kunnen veranderen – We gebruiken onze kennis en ervaring om invloed uit te oefenen op degenen die de macht hebben veranderingen door te voeren.

Terre des Hommes bereidt zich voor op de toekomst. Met onze nieuwe strategie komen we nog krachtiger op voor kinderen en maken we meer impact. We blijven vol overtuiging vasthouden aan ons doel: kinderen beschermen door kinderuitbuiting te voorkomen en te stoppen. Onze aanpak is vertaald in de strategie Listen Up! waarin de stem van kinderen centraal staat.

Kinderen vormen het hart van ons werk

‘De impact die we hebben op kinderen en de samen-leving moeten blijvend zijn om een duurzaam verschil te maken'
zegt een tienermeisje uit Kenia in het onderzoek Your Views on the Future Survey 2022.

‘Kinderen centraal stellen betekent het zelfvertrouwen van kinderen vergroten zodat ze hun stem kunnen laten horen tegen onrechtvaardigheden’,
zegt een Indiase jongen in het onderzoek Your Views on the Future 2022.

SCROL - Safety for Children and their Rights OnLine - heeft als doel online seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan. Het 3-jarige programma is in 2022 gestart en illustreert hoe onze nieuwe strategie ‘Listen Up!’ er in de praktijk uitziet.

Kinderen spelen een belangrijke rol bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het programma. Zo zijn zij voorvechters voor verandering bij hun leeftijdsgenoten, gemeenschappen en beleidsmakers in Kenia, Nepal, Cambodja en de Filipijnen. Onlangs hebben Cambodjaanse jongeren meegedaan aan een creatieve workshop waarin zij oorzaken van online seksuele uitbuiting hebben aangekaart en oplossingen hebben aangedragen. Ook hebben zij concrete ideeën gegeven over veiligheid op sociale media voor 'Safe Online World for Girls', een nieuwe publiekscampagne gericht op schoolgaande meisjes.

SCROL wordt gefinancierd door onze partner Nationale Postcode Loterij.

Kinderen actief betrokken bij SCROL-programma

Samen voor een betere toekomst
Kinderen staan centraal in alles wat we doen. We versterken en verbinden iedereen die een eind wil maken aan kinderuitbuiting. En we geven ieder kind een stem. Zo werken we aan duurzame veranderingen. Maar dat kunnen we niet alleen. De steun van onze trouwe donateurs is onmisbaar voor een goede en veilige toekomst voor kinderen wereldwijd.

Duurzame impact via systeemverandering
Met de steun van onze donateurs zetten we kinderen en gemeenschappen in hun kracht. Op die manier willen we een katalysator zijn voor systeemverandering die de onderliggende oorzaken van kinderuitbuiting aanpakt. Hiervoor betrekken we iedereen en alle instanties rondom een kind. Zoals overheden, bedrijven en andere organisaties. Het gaat om meer dan alleen het helpen van een enkel kind: Terre des Hommes wil álle kinderen en de mensen om hen heen betrekken bij de oplossing. We laten kinderen zien dat zij een stem hebben en die mogen gebruiken om bij te dragen aan duurzame verandering in hun eigen gemeenschap.

Het is onze ambitie om een katalysator te worden voor verandering. Dit doen we door:

 • Luisteren naar degenen die ertoe doen – We zorgen ervoor dat kinderen zelf deel uitmaken van oplossingen voor kinderen;

 • Gezamenlijke acties opzetten - We zetten lokale en wereldwijde partnerschappen, coalities en netwerken op voor gezamenlijke acties. Wij geloven in samenwerken voor duurzame oplossingen;

 • Kennis delen - We baseren ons werk op data, bewijs, ervaring en geleerde lessen. We delen wat we leren en verspreiden zo kennis;

 • Lobbyen bij leiders, overheden en instanties die het systeem kunnen veranderen – We gebruiken onze kennis en ervaring om invloed uit te oefenen op degenen die de macht hebben veranderingen door te voeren.

3

2

1

De zwaarste vormen van kinderarbeid

Seksuele uitbuiting van kinderen

Bescherming van kinderen tegen uitbuiting in noodhulpsituaties

Kinderarbeid, seksuele uitbuiting, kinderuitbuiting in noodsituaties en ander onrecht… Miljoenen kinderen zijn hier het slachtoffer van, overal ter wereld. Daarnaast zijn er heel veel kinderen die door hun kwetsbaarheid een groot risico lopen om slachtoffer te worden. De urgentie is hoog: miljoenen kinderen lopen gevaar.

Mede dankzij de steun van de vele donateurs hebben we al heel veel kinderen uit uitbuitingssituaties gehaald en hebben we kunnen voorkomen dat kinderen slachtoffer zijn geworden. Maar vele kinderen hebben nog hulp nodig. Daarom hebben we onze aanpak aangescherpt om zo effectief mogelijk hulp te bieden.

De meest opvallende verandering in onze werkwijze is dat we ons nog meer gaan focussen op de volgende drie thema’s:


Door onze energie en financiële middelen zo effectief mogelijk in te zetten bereiken wij de grootste impact voor kinderen. 

Terre des Hommes bereidt zich voor op de toekomst. Met onze nieuwe strategie komen we nog krachtiger op voor kinderen en maken we meer impact. We blijven vol overtuiging vasthouden aan ons doel: kinderen beschermen door kinderuitbuiting te voorkomen en te stoppen. Onze aanpak is vertaald in de strategie Listen Up! waarin de stem van kinderen centraal staat.

Opgroeien in veiligheid 
Als kinderrechtenorganisatie strijden wij al sinds de jaren zestig vol overtuiging tegen kinderuitbuiting. Wij geloven dat een veilige, vrije kindertijd de basis vormt voor een gelukkig leven waarin je optimaal tot bloei kunt komen. Daarom moet ieder kind gewoon kind kunnen zijn. Niemand zou kinderen kwaad mogen doen of van kinderen mogen profiteren. En geen enkel kind zou gedwongen mogen worden tot vroegtijdige volwassenheid.

Krachtig ingrijpen
Kinderuitbuiting vraagt in alle gevallen om krachtig ingrijpen. Samen met kinderen en alle betrokken partijen ontwikkelen wij programma's waarvan we zeker weten dat ze werken. Want daarmee helpen we kinderuitbuiting sneller de wereld uit. Daarbij laten alle medewerkers van Terre des Hommes wereldwijd zich leiden door een aangescherpte visie en missie:

 • Onze visie is dat kinderen kunnen floreren in een wereld zonder uitbuiting;

 • Onze missie is kinderen beschermen door kinderuitbuiting te voorkomen en te stoppen en hen in staat te stellen hun stem te laten gelden.

Samen met deze missie en visie vormen onze kernwaarden het kompas in ons werk voor een betere wereld voor kinderen: mensgericht, moedig, verantwoordelijk en speels.

Onze nieuwe focus: empowerment van kinderen
De tweede meest opvallende nieuwe focus in onze strategie ligt met nadruk op het genereren van meer zeggenschap voor kinderen. Hun betrokkenheid bij ons werk (zie kader SCROL) is iets wat we altijd al belangrijk vinden. Maar we zijn ons ervan bewust dat het onze verantwoordelijkheid is om kinderen nog beter te faciliteren en te ondersteunen bij het zich uitspreken en meebeslissen over zaken die hen aangaan. En ook om kinderen en jongeren de kans te geven een voortrekkersrol op zich te nemen om de gewenste veranderingen te realiseren.

LISTEN UP!

Terre des Hommes

Samen tegen uitbuiting van kinderen.
Volledig scherm