NIEUWE
PROGRAMMA'S
Op stapel

‘Die regio kent verschillende problemen, waaronder gedwongen kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en het gebrek aan kennis bij de gemeenschap over de gevaren voor kinderen’, vertelt onze lokale medewerker Naitore Gituma. ‘Dit alles draagt bij aan het probleem dat we willen aanpakken: kinderhandel en onveilig migratie.’

Met een duurzame aanpak wordt gezorgd voor een positieve verandering voor kinderen. Dat doet Terre des Hommes onder meer door samen te werken met lokale partners, maatschappelijke organisaties en de (lokale) overheid, zodat de huidige kinderbeschermingssystemen verbeteren.

‘Verder is bewustwording creëren ook heel belangrijk’, zegt Naitore Gituma. ‘We geven bijvoorbeeld voorlichting aan de leiders van lokale gemeenschappen en aan ouders, maar ook bij overheidsinstanties en bedrijven. Kinderen en jongeren worden betrokken via kinderrechtenclubs. Zij delen hun nieuwe kennis via verschillende activiteiten weer met hun vrienden en leeftijdsgenoten.’

Om kinderuitbuiting en kinderhandel in het noorden van Kenia te stoppen, werkt Terre des Hommes sinds april samen in een 3-jarig project met de lokale partner Strategies for Northern Development in de provincie Marsabit, aan de grens met Ethiopië.

Aanpak van kinderhandel en migratie in Kenia

Seksuele uitbuiting van kinderen is een complex probleem dat niet eenvoudig is op te lossen. Daarom maakt Terre des Hommes deel uit van de alliantie Down to Zero. In twaalf landen in Latijns-Amerika en Azië zijn wij met een nieuw programma gestart: Stepping Up the Fight Against Sexual Exploitation of Children (SUFASEC).

‘Onze droom is dat alle kinderen veilig zijn en er geen seksuele uitbuiting meer is’, zegt programmamanager Monique Demenint. Een van de doelen van SUFASEC is het veranderen van de sociale normen en waarden binnen een gemeenschap. Via trainingen zorgen we voor bewustwording. ‘Mensen moeten weten dat dit écht een misdaad is. Dat seks met kinderen verboden is en niemand kinderen seksueel mag uitbuiten.'

Daarnaast zorgt Terre de Hommes ervoor dat kinderen toegang hebben tot kinderbescherming en andere hulpverlening. En dat overheden en andere partijen, zoals justitie en scholen, hun verantwoordelijkheid nemen.

Kinderen en jongeren spelen een belangrijke rol binnen het programma. Zo worden jongeren bijvoorbeeld opgeleid tot Agents of Change; zij gaan ook zelf in gesprek met instanties. ‘Nieuw zijn de Youth and Child Advisory Groups’, zegt Demenint. ‘We betrekken jongeren nog meer bij ons programma: Hoe zien zij de voortgang en wat kan beter? Zodat ze hun mening kunnen geven en wij daar ook echt iets mee kunnen doen.’

SUFASEC wordt uitgevoerd door zes organisaties – Terre des Hommes, CRC Asia, Conexión, Defence for Children-ECPAT, Free A Girl en Plan International – en wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het project loopt tot maart 2026.

Bescherming tegen seksuele uitbuiting
Op stapel
NIEUWE
PROGRAMMA'S

Seksuele uitbuiting van kinderen is een complex probleem dat niet eenvoudig is op te lossen. Daarom maakt Terre des Hommes deel uit van de alliantie Down to Zero. In twaalf landen in Latijns-Amerika en Azië zijn wij met een nieuw programma gestart: Stepping Up the Fight Against Sexual Exploitation of Children (SUFASEC).

‘Onze droom is dat alle kinderen veilig zijn en er geen seksuele uitbuiting meer is’, zegt programmamanager Monique Demenint. Een van de doelen van SUFASEC is het veranderen van de sociale normen en waarden binnen een gemeenschap. Via trainingen zorgen we voor bewustwording. ‘Mensen moeten weten dat dit écht een misdaad is. Dat seks met kinderen verboden is en niemand kinderen seksueel mag uitbuiten.'

Daarnaast zorgt Terre de Hommes ervoor dat kinderen toegang hebben tot kinderbescherming en andere hulpverlening. En dat overheden en andere partijen, zoals justitie en scholen, hun verantwoordelijkheid nemen.

Kinderen en jongeren spelen een belangrijke rol binnen het programma. Zo worden jongeren bijvoorbeeld opgeleid tot Agents of Change; zij gaan ook zelf in gesprek met instanties. ‘Nieuw zijn de Youth and Child Advisory Groups’, zegt Demenint. ‘We betrekken jongeren nog meer bij ons programma: Hoe zien zij de voortgang en wat kan beter? Zodat ze hun mening kunnen geven en wij daar ook echt iets mee kunnen doen.’

SUFASEC wordt uitgevoerd door zes organisaties – Terre des Hommes, CRC Asia, Conexión, Defence for Children-ECPAT, Free A Girl en Plan International – en wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het project loopt tot maart 2026.

‘Die regio kent verschillende problemen, waaronder gedwongen kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en het gebrek aan kennis bij de gemeenschap over de gevaren voor kinderen’, vertelt onze lokale medewerker Naitore Gituma. ‘Dit alles draagt bij aan het probleem dat we willen aanpakken: kinderhandel en onveilig migratie.’

Met een duurzame aanpak wordt gezorgd voor een positieve verandering voor kinderen. Dat doet Terre des Hommes onder meer door samen te werken met lokale partners, maatschappelijke organisaties en de (lokale) overheid, zodat de huidige kinderbeschermingssystemen verbeteren.

‘Verder is bewustwording creëren ook heel belangrijk’, zegt Naitore Gituma. ‘We geven bijvoorbeeld voorlichting aan de leiders van lokale gemeenschappen en aan ouders, maar ook bij overheidsinstanties en bedrijven. Kinderen en jongeren worden betrokken via kinderrechtenclubs. Zij delen hun nieuwe kennis via verschillende activiteiten weer met hun vrienden en leeftijdsgenoten.’

Om kinderuitbuiting en kinderhandel in het noorden van Kenia te stoppen, werkt Terre des Hommes sinds april samen in een 3-jarig project met de lokale partner Strategies for Northern Development in de provincie Marsabit, aan de grens met Ethiopië.

Aanpak van kinderhandel en migratie in Kenia
Bescherming tegen seksuele uitbuiting

Terre des Hommes

Samen tegen uitbuiting van kinderen.
Volledig scherm